دسته:پیام و بیانیه

مریم بهروزی: در لایحه حمایت از خانواده حمایتی از مقام زن دیده نشده

 دبیر کل جامعه زینب (س) گفت: در حمایت از خانواده‌ باید محوریت زن قرار داده شود ولی در لایحه‌...