نمایشگاه زنان|جامعه زینب س

بازدید دبیر جامعه زینب س شهرستان دامغان صادقی واستاد عبادی معاون آموزشی وتبلیغی جامعه زینب س ازنمایشگاه زنان توانمند شهرستان

بازدید دبیر جامعه زینب س شهرستان دامغان صادقی واستاد عبادی معاون آموزشی وتبلیغی جامعه زینب س ازنمایشگاه زنان توانمند شهرستان که دیشب درپارک دانشجو شهرستان با کمک زنان نوانمند دامغان وحضور فعال کمیته پشتیبانی وتشریفات جامعه زینب س برپا شده بود.

image1 (1)

image2image3image1
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *