بیانیه جامعه زینب به مناسبت روز عفاف و حجاب

جامعه زینب به مناسبت روز حجاب و عفاف بیانیه ای را منتشر کرد. متن کامل بیانیه به قرار زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم»

بیانیه جامعه زینب به مناسبت روز عفاف و حجاب:

حجاب “نه” بزرگ انسان به فرهنگ برهنگی و استثمار است که بر مدار سوء استفاده از جاذبه ها و توانایی انسان بر علیه انسانیت در حرکت است.

بی تردید مسأله حجاب و عفاف در دنیای امروز فراتر از جنس زنان است. بلکه نوع انسان را در بر می گیرد و فارغ از جغرافیای اسلام نیاز بشریت با هر رنگ و نژاد را تأمین می کند. عفاف و حجاب در عصر مدرن صرفا یک نوع پوشش نیست بلکه اندیشه و رویکردی است که بشریت به آن نیازمند است فرهنگی که برای تحقق مصالح مبتنی بر اخلاق و منفعت در جهان کنونی به آن نیازمندیم. فرهنگی که انسان را از بند نفس می رهاند و به رشد و شکوفایی استعدادهای نوع بشر برای رسیدن به حقیقت انسانیت به معنای خلیفه اللهی رهنمود می شود. عفاف و حجاب “نه” به مصالح زیاده خواهان بردگی انسان است که استفاده ابزاری از جاذبه های انسان را در استخدام رسیدن به ثروت و قدرت قرار داده است و انسانیت را به هلاکت و فساد و تباهی سوق می دهد.

در دوران گذار از عصر مدرن به پست مدرن انسان نیازمند بازنگری به گپ (شکاف و فاصله) میان اخلاق و تکنولوژی است. در جهان نانو تکنولوژی بشریت نیازمند به تفکر در نانوی وجود خود است که از کجا آمده است و آمدنش بهر چیست؟ و رجوعی به عالم ذر که نانوی وجود انسان، او را به خلقت و خالقش بر می گرداند و وظیفه انسان به عنوان خلیفه خدا در روی زمین و رسالت خلق توانمندی های بشر و استخدام علم و تکنولوژی در خدمت انسانیت انسان کامل برای رسیدن به جهانی خالی از ظلمات و رسیدن به نور الهی و حکومت جهانی انسان کامل به عنوان بقیه الله فی الارضین رهنمون می شود.

فرهنگ استثمارگر و سود طلب در جهان امروز تمام استعدادهای نوع بشر را در استخدام سرمایه داری و تجارت انسان قرار داده است و انسان را به استخدام تکنولوژی و تولید ثروت از طریق جسم و جان و التذاذ و بهره کشی از شهوات به دور از اخلاق و بردگی جنسی برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سرمایه داری درآورده است.

لذا جامعه زینب (س) بر خود واجب می داند که بشریت را به بازگشت به خویشتن خویش یادآور شود و در این سیر تکامل از بودن به شدن، از کرامت انسان مدد می جوید ” و لقد کرمنا بنی آدم ” که انسان را به کرامت می خواند یادآور نوع بشریت فارغ از جنسیت است . لذا از مردان و زنان جهان باالاخص مسلمانان جهان و بالاخص عزیزان هموطن می خواهد که در عالم به تفکر بپردازند و در این ماه مبارک که ماه میهمانی خداست. خدا را در تمامی لحظات شاهد و ناظر اعمال خویش بدانند و از غفلت بپرهیزند و برای رسیدن به کمال انسانی و دستیابی به معرفت الله که رضای خدا در آن است رجوع کنند و در این مسیر الگویی پاک نهاد برای جهانیان باشند. در این راستا جامعه زینب (س) از مسلمانان متعهد و فرهیخته برای حضور فعال ، وسیع و همه جانبه در جهت تغییر نظام استثمار انسان، از انسان دعوت می کند و اطمینان دارد که اگر این حرکت به شکل منسجم میان سطوح مختلف به خصوص اندیشمندان جهان آغاز شود نتایج و اثرات مثبت خود را در عرصه مهار عوارض فرهنگی موجود خواهد داشت و گفتمان مترقی و رهایی بخش اسلام را به تمامی مردان و زنان آزاد جهان عرضه خواهد کرد. واضح و مبرهن است که حرکت های تسهیل کننده و حمایت گرانه متولیان کشور اسلامی ایران به خصوص دولت جدید که در روزهای آتی شاهد آغاز به کار رسمی آن خواهیم بود متضمن موفقیت این حرکت بنیادی و فکری مکتب اسلام در جهان است و حمایت روز افزون دولت از تشکل های غیر دولتی بنیان گفتمان جدید نخبگان و فرهیختگان را در جهان رهبری خواهد کرد. به امید روزهای نورانی و ظهور منجی عالم بشریت انشاالله.

جامعه زینب (س)