برچسب:

معارفه دبیر جامعه زینب(س) در شهر ارومیه

به گزارش روابط عمومی جامعه زینب(س) در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ معارفه دبیر شهر ارومیه با حضور...