برچسب:, ,

بیانیه جامعه زینب(س)در خصوص ۱۳ آبان ماه:بزرگداشت ۱۳ آبان ماه سال ۵۷ که متقارن گشته با سه واقعه مهم

بیانیه جامعه زینب(س)در خصوص ۱۳ آبان ماه:بزرگداشت ۱۳ آبان ماه سال ۵۷ که متقارن گشته با سه واقعه...

سیزدهم آبانماه، سالروز مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(دامت برکاته):”نبود رابطه با آمریکا برای ما مفید است....