سخنان اعظم حاجی عباسی دبیر کل جامعه زینب(س)در خصوص انتخابات

دیانت، سیاست و اخلاق
پیامبر اعظم(ص):فلسفه بعثت خود را اتمام مکارم اخلاق می داند و می فرماید برای تکمیل فضائل اخلاقی مبعوث شدم.

دین اسلام، دین اخلاق است، لذا سیاستمان باید اخلاقی بوده و فرهنگ سیاسی مان نیز مبتنی بر فرهنگ اسلامی باشد.
الگوی حکومت دینی را از حکومت نبوی و علوی بگیریم که اخلاق محور و قانون مدار است.
همواره پیشرفت و توسعه و بهبود وضعیت یک ملت در صورتی محقق می گردد که با عوض شدن اشخاص مجلس و دولت شاهد تغییر در احوالات ملت باشیم و فقر و تبعیض از میان برداشته شود و مسئولین ما به این درک برسند که به فرمایش امام علی(ع) مسئولیت همراه مشروعیت است و هر چه مشروعیت یک حکومت بیشتر باشد، مسئولیت ش هم بیشتر است .
درباره اخلاق و سیاست به سه مورد می پردازم:
۱- اخلاق سیاسی
۲- فرهنگ سیاسی
۳- سیاست اخلاقی
اخلاق سیاسی:
تعریف آدابی است که سیاستمداران لازم است رعایت نمایند اما سیاست اخلاقی سیاستی است که اخلاق محور بوده و از اخلاق نشات گرفته باشد.
سیاست اخلاقی یعنی رسیدن به این درک که حتی عدالت امام علی(ع) از اخلاق نشات گرفته است.
سیاست در اندیشه علی(ع) تدبیر امور با مبانی اخلاقی و رفتار انسانی است و از آفات نفسانی و فریبکاری، قدرت مداری، ریاکاری ، زورگویی و تزویر به دور است.
اخلاق سیاسی یعنی برای رسیدن به هدف از ابزار دروغ، تهمت، ناسزاگویی، بی قانونی و شایعه پراکنی استفاده نگردد.
اخلاق سیاسی یعنی با دیگران با احترام رفتار کردن، در پوستین خلق نیافتادن و از جایگاه سیاسی خود جهت تخریب رقیب انتخاباتی سوء استفاده نکردن و آبروی دیگران را محترم شمردن .
سیاست اخلاقی در حکومت دینی این است که مسئولین با مردم انگونه رفتار کنند که اگر خود به جای مردم قرار گیرند چنان عملی را از مسئولین وقت نسبت به خود و جامعه می پسندند چنانچه حضرت علی (ع) در پاسخ به پیرمردی که از راه دور خود را به ایشان رسانده بود و پیش از انکه گرد راه از خود بستاند از حضرت درخواست می کند آنچه را که خدا به تو آموخته است به من بیاموز و حضرت می فرمایند: آنچه را که برای خود می پسندی برای دیگران بپسند و بالعکس و با مردم آنگونه رفتار کن که دوست می داری آنان با تو رفتار نمایند.
اگر مسئولین ما اعم از نمایندگان مجلس و اعضاء دولت و مدیران به این اصل عمل کنند‌. ما را کفایت می کند.
سیاست اخلاقی یعنی برقراری عدالت اجتماعی.
عدالتی که همه مردم اعم از زن و مرد و بخصوص زنان و مردان جوان امکانات برابر جهت رشد و شکوفایی در اختیارشان قرار بگیرد . چنانچه اصل ۲۰ قانون اساسی بر این امر صراحت دارد.
سیاست اخلاقی در حوزه سیاست خارجی باید بر مبنای مصالح اجتماعی و منافع ملی با حفظ عزت، کرامت و احترام مردم و رعایت حقوق آنها در چارچوب مبانی اسلامی بوده و به گونه ای باشد که اگر شخص دیگری جای او بود همان عمل را می پسندید و توصیه می نمود.
ادب و اخلاق مسئولین کشور ما یکی از مسائل فرهنگ سیاسی است که مغفول مانده و کمتر رعایت می شود.
ویژگی های فرهنگی سیاسی مثبت:
ایمان به خدا، حق طلبی، پذیرش حق، حق شناسی، ادب و رعایت اخلاق توسط سیاستمداران، حاکمیت صالحان، کرامت بخشی به مردم، عدالت ، آزادی، احیای ارزش ها، اعتماد به نفس، وجدان کاری، قانون گرایی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، امانتداری، نظارت بر امور و فرصت شناسی .
ویژگی های فرهنگ سیاسی منفی:
قدرت گرایی، قدرت طلبی، شخصیت سازی کاذب، سلطه طلبی، بی اعتنایی به مردم، امتیاز طلبی، حاکمیت، انحصار طلبی ، بی اعتنایی به شخصیت انسان ها علی الخصوص زنان، فساد سیاسی، اخلاقی و اقتصادی، مخالفت با ارزش ها و فضائل انسانی و در نهایت جدایی دین و معنویت و اخلاق از سیاست.
فرهنگ سیاسی یعنی تحمل نظر مخالف را داشتن و حرف دیگران را شنیدن و ایجاد فضایی برای اظهار نظرات مختلف
چنانچه مستحضر هستید ، جمهوری اسلامی که یک نظام آزاد ، مستقل با ماهیت مذهبی و اعتقادی است از دو عنصر جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است و تبلور جمهوریت را در انتخابات شاهد هستیم.
نظامی که بر مبنای جمهوریت شکل گرفته است منتخبین باید پاسخگوی مطالبات به حق و اصولی مردم باشند.
لازمه حکومت مبتنی بر اجرای قوانین الهی، پاسداری از عدالت ، برقراری نظم و مقررات بر اجرای قوانین است و در پرتو حسن اجرای آن عدالت، رفاه، آسایش و رشد و توسعه جامعه میسر می گردد.
لذا سیساستمداران موظف به اجرای قوانین بوده و نباید خوشایند فرد یا گروهی قوانین نادیده گرفته شود. در این راه لازم است سه اصل مهم رعایت گردد:
۱- اصل برابری اجتماعی و مساوات در برابر قانون
۲- اصل دادگری و عدالت، نه تنها در برابر قانون بلکه در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی حکم فرما باشد.
۳-اصل آزادی و حریت که پایه کرامت و استقلال انسان است.
آنچه در سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) به نحو چشم گیری مشاهده می شود تاکید فراوان حضرت بر قانون مداری و ضابطه محوری است.
از ویژگی های مهم قوانین الهی پیوند قوانین با اخلاق است.
انتخابات هم حق است و هم تکلیف مقام معظم رهبری و این حق و تکلیف هم از طرف مردم و برای مردم و هم از طرف منتخبین و برای آنها است.
مردم همواره به تکلیف خود عمل کرده اند اما شرایطی برای استیفای حق مردم از منتخبین فراهم نشده و این امر زمانی محقق می‌گردد که نقش احزاب در انتخابات پررنگ جدی و حتمی ایفا گردد.
مردم همواره در تقدیم قدرت کوتاهی نکردند و به تکلیف خود عمل نموده اما در تقسیم ثروت، امکانات و منابع طبیعی که حق مسلم هر شهروند ایرانی است بی نصیب هستند.
مردم حق دارند که مطالبه گر و سوال کننده باشند و منتخبین خود را جهت تحقق وعده های انتخاباتی مورد بازخواست قرار دهند و این امر زمانی محقق می شود که نقش احزاب به عنوان حلقه واسط بین مردم و منتخبین پررنگ شده و نظام حزبی حاکم باشد.
شناسایی و معرفی کاندیداهای اصلح توسط احزاب صورت پذیرفت و پس از رای آوری کاندیداهای مورد نظر ! مطالبات و بازخواست مردم از منتخبانشان توسط احزاب انجام شود.

برای برون رفت از وضعیت فعلی و مکانیسم نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس و برپایی مجلسی کارآمد، سالم، متخصص، متعهد ، اخلاق محور و توانمند این است که نظام حزبی حاکم بوده و سازو کار انتخابات به گونه‌ای باشد که مردم به احزاب رای دهند و احزاب پاسخگوی موفقیت یا عدم موفقیت مجلس باشند.
و این بار سنگین از روی دوش نظام برداشته شود . نظام نباید هزینه ناکارآمدی ، فساد و اشتباهات دولتمردان و پارلمان ها را بپردازد.
فلسفه وجودی همه مسئولان نظام خدمت به مردم است و مردم طبق فرمایش حضرت امام : ولی نعمت هستند.
در شرایط فعلی در حوزه اقتصاد و سیاست بیش از هر حوزه دیگری نیازمند قوانین مرتبط با این حوزه ها و اجرای برنامه‌های ایجابی هستیم .
در شرایط موجود جامعه امروز ، برنامه های ایجابی هم لازم هستند و هم موثر.
به شرط آنکه بهره‌برداری از آنها مشخص، مشروط، و منطق بر ضوابط غیر احساسی، غیر ترحمی و غیر انتقام جویانه و با در نظر گرفتن منافع ملی باشد.
با توجه به اینکه هر گونه انتخاب ناصحیح و ناآگاهانه سرنوشت یک ملت و کشور را به مدت حداقل ۴ سال دستخوش بحران و نا کامی های جبران‌ناپذیر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می نماید و حق ملت ضایع گردیده و ضررهای جبران ناپذیری را متوجه مردم می کند.
بر همگان لازم است تا با درایت، هوشیاری و هوشمندی کامل و اعتماد به احزاب این قدرت عظیم را به نمایندگان اصلح واگذار نموده و به فرموده حضرت امام مراقب باشیم با انتخاب ناشایست سیلی به اسلام نزنیم
(باشد که اعتماد رفته را به مردم باز گردانیم .) و در پایان این گونه دعا کنیم:
ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا ” آیه ۵ س ممتحنه”
پروردگار ما را مایه امتحان فتنه گران کافر قرار مده

   اعظم حاجی عباسی

دبیر کل جامعه زینب(س)
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *