دسته:اجتماعی

نگاهی به نقش و جایگاه زن در جمهوری اسلامی ایران

توران ولی‌مراد * با گذشت بیش از سه دهه از شکل گرفتن نظامی اسلامی که مردم اداره آن را به دست...

تاسیس رادیوی اینترنتی زنان و خانواده، از اهداف مجله دخت‌ایران در سال ۹۲

پایگاه خبری تحلیلی زنان پرس – فاطمه کیا: نشریه الکترونیکی دخت‌ایران مجله‌ایست که به صورت...